Projektek

A Projektek teremben az elmúlt évtizedek legemlékezetesebb pr-projektjeit mutatjuk be, komplexen, a stratégiától az eredményekig, a vizuális elemekkel együtt. Nyitásként az MPRSZ Sándor Imre PR-díjának nyertes kampányai tekinthetők meg. A gyűjtemény folyamatosan bővül más díjak nyertes projektjeivel is.

Általános hírnévmenedzsment

Az ügyfél, illetve saját szervezet számára végzett, több PR-szakterületre kiterjedő ügynökségi, illetve vállalaton belüli PR-tevékenység, amely mérhetően hozzájárult a vállalat/szervezet reputációjának javításához, a hírnév fejlesztéséhez, megőrzéséhez, az esetlegesen sérült hírnév helyreállításához.

Issue management / Specifikus hírnévmenedzsment

Időben egyértelműen behatárolható, az általános hírnévmenedzsmentnél rövidebb időtartamú, mérhető eredménnyel rendelkező kommunikációs aktivitás, amely a PR-szakma klasszikus szakterületei közül legalább egyet azonosít és többféle megoldást is hasznosít (a sajtókapcsolatoktól a digitális kommunikáción keresztül a rendezvényszervezésig). Továbbá olyan, a reputációt...

Társadalmi kommunikáció/Közérdekű ügyek kezelése/Társadalmi felelősségvállalás

Szélesebb értelemben vett, a társadalom vagy annak egy része érdekében végzett kommunikációs tevékenység, amely adott témában és területen szemléletmódot formál, érzékenyít, figyelmet hív fel, adott témáról az általános tudásszintet emelni hivatott, emellett hátrányos helyzetű csoportok segítése köré épített kommunikációs kampányok.

Kríziskommunikáció

Egy szervezet azon törekvése, hogy a nem rendeltetésszerű működés közben, sorozatos és/vagy nagymértékű negatív hatások közepette és kedvezőtlen környezetben hogyan tartja fenn kommunikációját a külvilággal, milyen kommunikációs intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a kialakult válsághelyzetet enyhítse, mielőbb kezelje.

Belső kommunikáció

Olyan kommunikációs tevékenységek, melyek fő célja a szervezeten belüli jobb információáramlás kialakítása a szervezeti egységek és a munkavállalók között. Ez az információáramlás lehet horizontális és/vagy vertikális és lényegi eleme az interaktivitás, vagyis, hogy a kommunikációs kapcsolat két- vagy többirányú legyen.

PR vezérelt integrált kampány

A PR szakma nagy ereje, hogy a klasszikus sajtókommunikáción túl a kommunikációs eszközök széles tárházát is (például fizetett felületek) fel tudja használni az üzenet hatásának erősítésére. Olyan pályamunkákat keresünk, amelyek a kommunikációs mix több elemét is tartalmazzák, de az alapötlet, a koncepció, a történet kifejezetten PR szemlélettel született meg, és ez...

B2B kampány

A fogyasztóknak szánt kampányok mellett egyre nagyobb ereje és piaca van a B2B kommunikációs eszközöknek. Ebben a kategóriában kifejezetten a szakmai kapcsolatok építésére vonatkozó megoldásokat keresünk, amelyeket alapvetően PR gondolatiság ösztönzött.

Pro-bono

Ügynökségek vagy szabadúszók által térítés nélkül végzett kampány megbízóik számára, amelyek kreativitásukkal, eredményességükkel, társadalmi, vagy gazdasági hatásukkal tűnnek ki.

Kis költségvetésű (1M Ft büdzsé alatti) kampányok

Startupok, mikro- és kisvállalkozások, szabadúszó kommunikációs szakemberek által menedzselt kampány, amely egy jó ötlettel, szakszerű és kreatív kivitelezéssel sikert ér el a kommunikációs piacon.

Fenntarthatóság, környezetvédelem

A szervezet működésével összhangban a környezeti fenntarthatóságért figyelemfelhívással, különféle érintetti csoportok bevonásával, vagy egyéb aktivitással dolgozó kampányok.

Corporate Communications, Public Affairs

Olyan megoldások, ahol a vállalati szektor híreinek értékes megosztása, az érdekérvényesítés, szabályok módosítása volt a cél, és a kommunikáció által vezérelt program sikereket ért el.

Storytelling

A PR szakma egyik ereje a jó történetekben rejlik. Az ebben a kategóriában szereplő kampányok, kommunikációs programok és akár platformok egy-egy jó(l elmesélhető) történetre épültek.

Digitális kommunikáció: kifejezetten digitális megoldásra építő kampány (pl: AI, IR, data)

A technológiára és adatok használatára épülő kommunikációs megoldások. Fontos, hogy a digitális megoldások eszközként jelennek meg és öncélúság helyett a kommunikációs célokat tartalmazzák.

Loading
Köszöntő videó - Dr. Sós Péter János

Köszöntő videó - Dr. Sós Péter János

SPJ videós köszöntője a PR és nyelv témához.

Speak magyarul, beszélj English!

Speak magyarul, beszélj English!

SPJ BEVEZETŐJE  A honfoglalástól kezdve szláv, török, latin, német - és jópár éve már angol - szavak és mondatszerkezetek keveredtek nyelvünkbe. Illetve: gazdagították nyelvünket. Hogy volt ez a Public Relations esetében?

Vélemény - Szántó Balázs, a Noguchi ügyvezető partnere

Vélemény - Szántó Balázs, a Noguchi ügyvezető partnere

HUNGLISH? A magyar nyelv alapvetően nem olyan tömör, mint mondjuk az angol: dagályosnak nevezni túlzás, terebélyesnek túl költői. Mondjuk úgy: hosszabb, netán terjengős.