Belső kommunikáció

Olyan kommunikációs tevékenységek, melyek fő célja a szervezeten belüli jobb információáramlás kialakítása a szervezeti egységek és a munkavállalók között. Ez az információáramlás lehet horizontális és/vagy vertikális és lényegi eleme az interaktivitás, vagyis, hogy a kommunikációs kapcsolat két- vagy többirányú legyen.


Belső kommunikáció